Poziv k oddaji prijav za pridobitev znakov Slovenia Green Accommodation, Travel Agency, Attraction, Beach in Cuisine

26. 02. 2021
Poziv k oddaji prijav za pridobitev znakov Slovenia Green Accommodation, Travel Agency, Attraction, Beach in Cuisine

Slovenska turistična organizacija (v nadaljevanju STO) v okviru projekta Zelena shema slovenskega turizma (v nadaljevanju ZSST) izvaja poziv za ponudnike za pridobitev znakov Slovenia Green Accommodation, Travel Agency, Attraction, Beach in Cuisine na podlagi enega izmed obstoječih, s strani sheme verificiranih mednarodnih znakov.


Namen Zelene sheme slovenskega turizma je s praktičnim in učinkovitim orodjem uvajati in pospeševati uvajanje trajnostnih poslovnih modelov v slovenski turizem ter krepiti osnovo za trženje zelene ponudbe. Deležnikom omogoča pozicioniranje kot okoljsko, družbeno in ekonomsko odgovornih ponudnikov, doseganje sinergijskih učinkov na področju trajnostnih prizadevanj, v kolikor je v ZSST vključena tudi destinacija ter dodatno promocijo v okviru distribucijskih kanalov STO za večjo prepoznavnost na domačem in tujih trgih.

Pegaz