Kmetijska opravila v varovanem pasu občinskih javnih cest

05. 03. 2021
Kmetijska opravila v varovanem pasu občinskih javnih cest

Spomladanski čas je obdobje povečane prisotnosti kmetijske mehanizacije na naših občinskih cestah, zato dodatna previdnost v prometu ne bo odveč. Lastniki kmetijskih zemljišč morajo poleg previdnosti ob vključevanju na javne prometne površine, poskrbeti tudi za čiščenje teh površin, v kolikor pride do onesnaženja z zemljino.

 

Opaža se, da lastniki kmetijskih zemljišč ob vključevanju z njiv na prometno površino nanašajo zemljo na cestišče in le-tega ne počistijo. Zato velja vljudnostno opozorilo, da se po koncu opravil na kmetijskih zemljiščih mehanizacija očisti in s tem prepreči nanos zemlje na cestišče, ki ogroža varnost udeležencev v prometu.

 

Istočasno je pomembno spomniti na pravilnost oranja, saj ni dovoljeno oranje preblizu ceste. Lastniki zemljišč morajo poskrbeti, da se njive ne orjejo na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta.

 

Ker je bilo zaznanih veliko kršitev glede oranja preblizu ceste in onesnaževanja občinskih cest, bo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje opravljal poostreni nadzor nad upoštevanjem predpisov.

 

Globa za neupoštevanje predpisanega je določena v Zakonu o cestah in znaša 1.000 EUR.

 

Za vsa vprašanja in pojasnila se lahko obrnete tudi na pristojni organ, Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Pegaz