Aktualne objave državnih institucij

09. 03. 2021
Aktualne objave državnih institucij

Objavljeno javno naročilo za izdelavo Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije, objavilo javno naročilo za izdelavo Strategije trajnostnega razvoja slovenskega turizma 2022 – 2028.

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v skladu s 3. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma zadolženo za pripravo predloga strategije razvoja slovenskega turizma za obdobje do sedmih let.

 

Za tekoče obdobje je v veljavi Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Slovenija se, v skladu s trenutno strategijo pozicionira kot zelena butična globalna destinacija za zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in oseben koristi oziroma kot destinacija za petzvezdična doživetja. Ker se do sedaj veljavna strategija z letošnjim letom izteka, je MGRT objavilo javni razpis za izdelavo nove strategije.

 

Nova strategija mora učinkovito nasloviti posledice epidemije Covid-19, ki je močno prizadela slovenski turizem, in hkrati določiti ukrepe za razvoj trajnostnega turizma visoke dodane vrednosti, ki v rast in razvoj vključuje lokalne skupnosti in zaposlene v turizmu in je odgovor na njihove  potrebe.

 

V procesu priprave strategije bodo vključeni vsi ključni deležniki turizma, tako iz zasebne kot javne in civilne sfere.

 

Javno naročilo je objavljeno tukajRok za oddajo ponudb je 12. april 2021.

 

Objavljen osnutek predloga Zakona o gostinstvu 

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog novega Zakona o gostinstvu (ZGos-1), ki je ključni zakon na področju gostinstva in določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežbo jedi ter pijač kot nastanitev gostov. Ta zakonska meterija ureja tudi področje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom in register nastanitvenih obratov. Zakon je v javni obravnavi.

 

Več na povezavi.

 

Javni poziv 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz EU ali EFTA

 

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo so v začetku marca 2021 objavili Javni poziv za leto 2021 za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna EU ali Urada za finančni mehanizem, Evropskega združenja za prosto trgovino – EFTA (tako imenovani match funding). Na poziv se lahko prijavijo tako vodilne kot tudi partnerske organizacije.


Več na povezavi.

 

Slovenski podjetniški sklad ponovno odpira vavčerje

 

Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

 

Postopek pridobitve vavčerjev je enostaven, hiter in brez stroškov:

 

za vsak vavčer je na spletni strani SPS in v uradnem listu RS objavljen javni poziv na osnovi katerega podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala SPS, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://eportal.podjetniskisklad.si/.

 

Več o vavčerjih https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/hitre-informacije-o-vavcerjih.

 

Le s spoštovanjem predpisanih ukrepov bodo šole tudi v prihodnje ostale odprte

 

Ta cilj vodstva šol, v okviru svojega rednega dela, ob zavedanju družbene odgovornosti in spoštovanju zdravstvene stroke v času epidemije COVID-19, izvajajo vsakodnevno.

 

Skladno z navedenim in ob dejstvu, da se epidemiološko stanje v državi ne izboljšuje tako hitro, kot bi si želeli, je bil za zagotavljanje varne izvedbe izobraževanja sprejet Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Tako šole kot tudi širšo javnost ministrstvo naproša, da razumejo aktualne razmere in potrebe po sprejemu odloka ter da z namenom odgovorne zaščite zdravja vseh ukrepe spoštujejo. Tudi in predvsem na takšen način bomo v tem obdobju lahko skupaj zagotovili, da bodo osnovne in srednje šole lahko tudi v prihodnje ostale odprte za vse šolajoče in zaposlene.

 

Slovenski regionalno razvojni sklad

 

je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

 

Več informacij: https://www.srrs.si/novice/objavljena-sta-dva-javna-razpisa-za-pred-financiranje-projektov-pf/

 

 

V okviru projekta ESS (Evropski socialni sklad) je objavljen nov javni razpis: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD za leto 2021.

 

Razpis se nanaša na dve točki:

SUBVENCIJE ZA DELODAJLACE (v višini 5.000,00 EUR) za zaposlitve brezposelnega mladega do vključno 29. leta starosti na področju kulturnih dejavnosti. Prijavijo se lahko ljubiteljska kulturna društva, javni in zasebni zavodi, ki delujejo na področju kulture, osnovne in srednje šole, vrtci, muzeji, knjižnice in druge institucije, ki ustrezajo razpisnim pogojem. DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI v okviru različnih izobraževalnih modulov (gledališče, lutke, ples, folklora, film, vokalna in instrumentalna glasba, likovna dejavnost, literatura, organizacija in upravljanje v kulturi ipd.). Prijavijo se lahko brezposelni mladi do vključno 29. leta starosti, ki jih zanima delo v kulturi. Rok za prijavo je 22.3.2021.

 

Več informacij: https://www.jskd.si/financiranje/ess/uvod.htm

Pegaz