S teboj lahko

11. 03. 2021
S teboj lahko

S 1.1.2019 je v Sloveniji na področju invalidskega varstva pričel veljati Zakon o socialnem vključevanju invalidov, ki je nadomestil Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki je urejal status invalidov že od leta 1984. Zakon o socialnem vključevanju invalidov, katerega namen je ustvarjati pogoje za  enakopravnejše in enakovrednejše življenje invalidnih oseb v skupnosti, ureja področja pridobitve statusa invalida, pravice do denarnih prejemkov invalidov in pravice do storitev socialnega vključevanja invalidov.

 

Pravico do storitev socialnega vključevanja imajo invalidne osebe:

 

z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v duševnem razvoju,

z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje,

gluhoslepim z najmanj 50 odstotno izgubo sluha po Fowlerju in prvo do vključno peto kategorijo slepote in slabovidnosti,

z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in

najtežje gibalno oviranim osebam, ki se zaradi invalidnosti ne morejo same vključevati v družbo in zagotavljati socialne varnosti.

 

V delu, ki določa pravice do socialnega vključevanja invalidov, se bo omenjeni zakon pričel uporabljati 1.1.2022. Do takrat se storitve socialnega vključevanja po zakonu izvajajo v okviru pilotnega projekta 'S teboj lahko'. Varstveno delovni center Polž Maribor (VDC Polž) je bil uspešen s prijavo na javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »RAZVOJ IN PREIZKUŠANJE STORITEV SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA INVALIDOV« in tako v mesecu juniju 2020 z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, podpisal pogodbo o sofinanciranju pilotnega projekta v vzhodni kohezijski regiji »S teboj lahko...«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, Evropski socialni sklad in bo trajal do konca marca 2022.

 

Storitve socialnega vključevanja zajemajo:

 

usposabljanje za samostojno življenje, kjer se ima oseba možnost naučiti in razviti tiste spretnosti, ki so pomembne za samostojno življenje (npr. ravnanje z denarjem, vodenje samostojnega gospodinjstva, nakupovanje, naročanje pri zdravniku…),

vseživljenjsko učenje, v katerem oseba ob podpori razvija svoje spretnosti, interese, hobije, ali se vključuje v obstoječo mrežo teh dejavnosti v svojem okolju, pri čemer ji po potrebi pomaga spremljevalec,

prebivanje s podporo, kjer izvajalec storitev socialnega vključevanja invalidno osebo podpira, ji pomaga in jo usmerja pri opravljanju vseh vsakodnevnih aktivnosti, katerih oseba ne zmore opraviti samostojno (npr. jo spremlja k zdravniku, plačat položnico ali dvignit denar na bankomatu, jo usmerja pri kuhanju, peki, pospravljanju stanovanja, ji pomaga urediti pretečeno osebno izkaznico, ji je v oporo pri reševanju vsakdanjih težav in stisk, ali pa je samo nekdo, s katerim lahko oseba poklepeta, gre na sprehod ali na kako prireditev)

in ohranjanje socialne vključenosti starejših invalidov.

 

Več informacij o projektu lahko preberete na spletni povezavi http://www.stebojlahko.si/

Pegaz