Hvaležni, ker smo povezani 

16. 03. 2021
Hvaležni, ker smo povezani 

K projektu Stopimo skupaj za odpravo posledic epidemije 2021 smo v Občini Rogaška Slatina pristopili z namenom uresničevanja enega od osnovnih poslanstev organizacije Rdečega križa, to je širjenja humanih vrednot.

 

V humanitarnem projektu, ki je potekal od 8.1.2021 do 28.2.2021 je bilo skupaj zbranih 4.385,00 EUR sredstev. K tako zbranim sredstvom bo občina dodala še 1.615,00 EUR, tako, da bo skupaj za projekt na razpolago 6.000,00 EUR. Prav tako bo občina pokrila vse ne/posredne stroške v zvezi z izvedbo akcije. Posebej se zahvaljujemo ge. Mirjani Zoretič, Sekretarki RK, za koordiniranje potreb občanov in izjemno sočuten odnos.

 

Trajnostni razvoj zajema tudi solidarnost kot gonilno silo sodelovanja, povezovanja in občutka pripadnosti;  vse to pa so občutki, ki so pomembni za uspešno reševanje vseh izjemnih situacij (tako na ravni posameznika kot na ravni družbe). Hvaležni smo, da ste se številni posamezniki in gospodarske družbe sočutno odzvali na stiske in potrebe sočloveka iz lokalnega okolja. Izpostavljamo gospodarske subjekte, ki so sodelovali v humanitarni akciji s finančnimi prispevki, skupaj s številnimi posamezniki:

 

Ipi d.o.o, Zgornje Negonje 36d, Rogaška Slatina

GIC GRADNJE d.o.o., Sv. Florijan 120, Rogaška Slatina

Mikrosvet d.o.o., Kidričeva ulica 31, Rogaška Slatina

G.F. Pirš d.o.o., Prvomajska ulica 43, Rogaška Slatina

Medicina dela Rogaška d.o.o., Celjska cesta 10, Rogaška Slatina

Jerič d.o.o., Sv. Florijan 82 a, Rogaška Slatina

MOS d.o.o., Mestinje 2b, 3241 Podplat

Jagros d.o.o., Prvomajska ulica 29, 3250 Rogaška Slatina

Miklavževa druščina, Rjavica 5, Rogaška Slatina

in Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

 

V okviru projekta bomo tudi ob razdelitvi zbranih sredstev poudarjali delovanje občine v smeri krepitve osebne drže posameznikov, še posebej v medsosedskih skupnostih; za več empatije, povezanosti, pripadnosti, socialne vključenosti, zmanjšanje neenakosti, več strpnosti, zaupanja, odgovornosti, vzajemnosti, pomoči in podpore, spoštovanja in človekovega dostojanstva.

 

Zbrana sredstva bodo med občane Občine Rogaška Slatina razdeljena glede na kriterije RK, Območnega združenja Šmarje pri Jelšah ter glede na zabeležene potrebe med trajanjem epidemije. Ocenjujemo, da bomo lahko z zbranimi sredstvi zagotovili zaprošeno pomoč štiridesetim prosilcem.

Pegaz