Pot do zdravja in dobrega počutja

22. 03. 2021
Pot do zdravja in dobrega počutja

Letošnji Mednarodni dan gozdov, ki poteka pod geslom: »Obnova in nega gozda: Pot do zdravja in dobrega počutja«, je posvečen obnovi in negi gozdov, ki sta ključnega pomena za prihodnost zdravih, odpornih in kakovostnih gozdov.

 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2012 razglasila 21. marec za mednarodni dan gozdov, dan promocije gozdov in ozaveščanja o pomenu in nujnosti trajnostne rabe vseh vrst gozdov.

 

Z ukrepi nege gozda usmerjamo razvoj gozdnih sestojev v smeri stabilnega in zdravega gozda, ki bo lahko trajno nudil celo paleto dobrin in pozitivnih učinkov, ki so pomembni za človeško družbo. Pri tem usmerjanju razvoja gozda so negovalni ukrepi ključno orodje gozdarja in lastnika gozda. Z njimi posnemamo naravne procese v gozdnem ekosistemu, zato so negovalni ukrepi sonaravni in ne predstavljajo velike motnje v razvoju gozda. Obnova gozda, bodisi s saditvijo sadik gozdnega drevja ali samodejno naravno obnovo je zgolj prva faza razvoja novega gozda. V nadaljevanju se ukrepom obnove gozda pridružijo ukrepi nege gozda, ki obsegajo vrsto del v gozdnih sestojih od nege mladega gozda do redčenja v malo starejših in v odraslih sestojih ter priprave zrelih sestojev na obnovo, s katero sklenemo življenjski krog gozda.

 

Obiskovalce, uporabnike in lastnike gozdov prosimo, da se z odgovornim in spoštljivim ravnanjem skupaj potrudimo, da bo naš skupni gozdni prostor ohranil svojo vitalnost in še dolgo izboljševal kakovost življenja v mestu. Vabljeni tudi k udeležbi na sobotno spomladansko čistilno akcijo - prijavnica v prilogi.

 

Več informacij: http://www.zgs.si/delovna_podrocja/delo_z_javnostmi/mednarodni_dan_gozdov_21_marec/index.html

Pegaz