Previdno pri kurjenju na prostem

27. 03. 2021
Previdno pri kurjenju na prostem

Pred nami so suhi in sončni dnevi, ki jih bomo mnogi izkoristili za delo v naravi. V zadnjih dneh se je zaradi toplega in suhega vremena začela povečevati možnost nastanka požarov na prostem in v naravnem okolju v večjem delu države. Suho vreme se bo še nadaljevalo, zato v prihodnjih dneh pri uporabi ognja na prostem in v naravnem okolju svetujemo previdnost, zlasti pri kmetijskih opravilih.

 

V Uredbi o varstvu pred požarom v naravnem okolju je določeno, da je treba kurišče v naravnem okolju obdati z negorljivim materialom, ga vsaj meter od zunanjega roba očistiti vseh gorljivih snovi, ves čas kurjenja pa mora biti tudi pod nadzorom polnoletne osebe. Po končanem kurjenju je treba ogenj popolnoma pogasiti.

 

V uredbi je prav tako določeno, da se ob povprečni hitrosti vetra, večji od 20 kilometrov na uro, ali ob sunkih vetra, močnejših od 40 kilometrov na uro, ne sme začeti kuriti oziroma je treba kurjenje takoj prenehati.

 

Skladno s predpisom, ki ureja odpadke, je v naravnem okolju prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo ognja.


Naj vas spomnimo še na obvezno prijavo kurjenja na prostem na telefonsko številko 112, kajti tako lahko nadziramo posamezna kurišča.Pegaz