Zelena Rogaška Slatina

27. 04. 2021
Zelena Rogaška Slatina

V letošnjem letu bomo ponovno podvrženi presojanju ciljev, ki smo si jih zastavili s pridobitvijo znaka Green Destination v letu 2018, zato načrtno izvajamo zastavljene aktivnosti in si s skupnimi močmi prizadevamo za zmanjšanje okoljskega odtisa turizma v destinaciji Rogaška Slatina.

 

Turizem je močno odvisen od varovanja okolja, naših aktivnosti in podnebnih sprememb, kar narekuje prilagajanje novim izzivom, pridobivanje novih kompetenc ter prepoznavanje trajnostnih prioritet.

 

Občina Rogaška Slatina se je tudi s sprejeto Strategijo razvoja in trženja turizma 2020 – 2027 zavezala postati zelena, aktivna in zdrava destinacija, ki skrbi za ohranjeno naravo, visoko kakovost bivanja domačinov in pristna doživetja za obiskovalce.

 

V letu 2018 pridobljen zlat znak Green destination je potrditev, da si želimo na vključujoč način spodbuditi deležnike k soustvarjanju zelenega razvoja destinacije in lokalne skupnosti.

 

Zeleni turizem v občini Rogaška Slatina prepoznavamo kot odlično razvojno priložnost, ki prinaša številne sinergijske učinke za domačine, turistične ponudnike in obiskovalce: kakovostna delovna mesta, trženje lokalno pridelane hrane, večjo konkurenčnost lokalnega gospodarstva, večje prihodke za reševanje razvojnih potreb skupnosti, finančne prihranke iz naslova zmanjšanja porabe energije in ogljičnega odtisa, povečanje odstotka prehranske samooskrbe, urejeno infrastrukturo za trajnostno mobilnost in prometno varnost ter manj motoriziranega prometa v času turistične sezone. Predvsem pa težimo k večjemu številu gostov, ki cenijo neokrnjeno naravo in so za pristno izkušnjo pripravljeni plačati več.

 

Skupaj bomo predano delali na še večji prepoznavnosti destinacije Rogaška Slatina v domači in tuji javnosti, saj želimo povečati odstotek obiskovalcev destinacije, ki cenijo našo izjemno naravo in naša prizadevanja za njeno ohranjanje ter so pripravljeni sodelovati v naši trajnostni zgodbi.

 

In končno, vendar prav tako pomembno – želimo ponosne občane na domače naravne in kulturne danosti ter nadaljnja skupna prizadevanja za trajnostni razvoj naše skupnosti.

 

Pegaz