Kurjenje kresov

27. 04. 2021
Kurjenje kresov

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obvešča organizatorje morebitnih javnih prireditev s kresovanjem ter vse druge, ki bodo ob prvomajskih praznikih kurili kresove, da morajo pri tem upoštevati predvsem naslednje napotke, omejitve in prepovedi:prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi vsaj v obsegu enega
metra od roba kresa,
– če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi
materiali (npr. peskom, kamni, opeko ali kovino),
– kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
– ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati oziroma je treba kurjenje prekiniti,
– pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh les,
– prepovedano je uporabljati nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi ter kuriti odpadke,
– po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je
kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. peskom ali zemljo),
– na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem
požarna straža, ki pa jo lahko izvajajo le gasilci,
– če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj
obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno
pristojne gasilske enote.

 

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo tudi predpisi o gozdovih (npr. Pravilnik o varstvu gozdov). Dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja. Zato se je treba pred začetkom aktivnosti za izvedbo kresovanja prepričati, kakšne so morebitne omejitve in prepovedi na konkretnem območju, kjer nameravate kuriti kres.

 

Spoštovati je treba tudi ukrepe Vlade Republike Slovenije in NIJZ v zvezi z omejevanjem širjenja epidemije covid -19.

 

Voščimo varne in prijetne praznične dni.Pegaz