Obnova Pegazove ploščadi v teku

30. 04. 2021
Obnova Pegazove ploščadi v teku

Po vdrtju tal na delu Pegazove ploščadi dne 8.4.2021 smo v občinskih strokovnih službah izvedli vse potrebne aktivnosti za sanacijo in povrnitev ploščadi v prvotno stanje in k temu pritegnili pristojne službe. Skulptura Pegaza, skupaj z betonskim podstavkom in stopnicami, je bila pravočasno odstranjena in bo skladiščena do konca investicije. Območje je ustrezno zavarovano, popravljeni so infrastrukturni vodi v strugi potoka, ki so bili ob vdoru stropa poškodovani. Izbran je bil izvajalec sanacijskih del, ki bo z izvedbo gradbenih del pričel v začetku meseca maja. Zaključek vseh gradbenih je predviden v sredini meseca junija, po zaključku del bo ponovno postavljena tudi bronasta skulptura Pegaza, avtorja Vaska Četkovića.

 

V okviru sanacije bo potok ponovno prekrit z novimi montažnimi armirano - betonskimi ploščami, izvedena bo sanacija tlakov, stopnic pod Pegazom in betonskega nastavka za kip. 

 

Sredstva za obnovo bodo zagotovljena iz proračunske postavke 23004 Proračunska rezerva.

Pegaz