Zaris kolesarskega pasu na delu Kidričeve ulice

04. 06. 2021
Zaris kolesarskega pasu na delu Kidričeve ulice

Občina Rogaška Slatina je pristopila k novi prometni ureditvi na delu Kidričeve ulice, to je od Pegazove ploščadi do krožnega križišča pri avtobusni postaji.

 

Glede na prostorske omejitve in prometno obremenitev omenjenega območja, bo na odseku ceste urejen obojestranski kolesarski pas. Takšna ureditev bo povečala predvsem prometno varnost kolesarjev ter služila kot ukrep umirjanja prometa na obravnavanem odseku ceste.

 

K izboljšanju prometne varnosti vseh udeležencev v prometu se je občina zavzela že v letu 2017, ko je sprejela celostno prometno strategijo občine Rogaška Slatina.

 

Spremembe na vozišču

 

Na obstoječem vozišču se bo obojestransko označilo kolesarski pas širine 1,00 meter. Kolesarski pas, namenjen enosmernemu prometu kolesarjev, bo zarisan ob desnem robu vozišča. Označen bo z novimi talnimi označbami, z neprekinjeno rdečo črto in prekinjeno belo črto ter piktogrami. Namenjen bo prometu koles in mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h.

 

Na sredini vozišča ne bo več ločilne sredinske črte, saj bo širina vozišča za motorna vozila zožena na 4,0 metra.

 

Kako vozijo motorna vozila

 

Motorna vozila pri vožnji uporabljajo vozišče izven označenih kolesarskih pasov, lahko pa uporabijo tudi površine namenjene kolesarjem, vendar morajo upoštevati, da imajo na kolesarskem pasu prednost kolesarji. Vozniki motornih vozil morajo pri vožnji mimo kolesarjev upoštevati Zakon o pravilih cestnega prometa.  

 

Kolesarji sodijo med bolj ranljive udeležence v prometu, zato voznike motornih vozil naprošamo, da so posebej skrbni in pozorni nanje. Pri vožnji mimo kolesarja upoštevajte  pravila prednosti ter ob prehitevanju ustrezno in varno prilagodite bočno varnostno razdaljo.

 

 

 

Prednost kolesarjem