Podpis pogodbe za gradnjo parkirišča P+R Rogaška Slatina

01. 09. 2021
Podpis pogodbe za gradnjo parkirišča P+R Rogaška Slatina

V Občini Rogaška Slatina se pričenja gradnja parkirišča P+R. Gradbeno pogodbo sta podpisala župan občine, mag. Branko Kidrič, in g. Aleš Tadina, direktor na javnem razpisu izbrane družbe Gradnje Tadina d.o.o. iz Rogaške Slatine. Slavnostnemu dogodku je sledila krajša predstavitev projekta.

 

P+R parkirišče Rogaška Slatina je ena od treh vsebin, ki jih je občina pripravila na jugovzhodnem delu zemljišča nekdanjega mizarstva. Ta del zemljišč je leta 2019, z nakupom v izmeri 6.035 m2, prešel v last lokalne skupnosti, s ciljem prispevati turistični revitalizaciji trenutno opuščenih površin. Projekt zasleduje dva osnovna namena, in sicer omogočiti vzpostavitev sistema P+R (Park & Ride – parkiraj in presedi na kolo) ter zagotoviti ureditev mirujočega in ostalega prometa za potrebe Razglednega stolpa Kristal.

 

V času priprave je bilo izdelanih veliko različic možne izvedbe, ki so se na eni strani morale prilagajati obstoječi infrastrukturi, konfiguraciji terena in pogojem nosilcev urejanja prostora, na drugi strani pa se je iskala optimalna varianta z vidika izkoriščenosti prostora in funkcioniranja bodočega prometa. Izbrana varianta vključuje ureditev 51 novih parkirnih mest za osebna vozila, od tega bodo 3 namenjena invalidnim osebam. Za parkiranje turističnih avtobusov bosta urejeni 2 parkirni mesti, in sicer bočno ob cesti na Tržaški hrib. Projekt vključuje tudi izgradnjo dovozne ceste do parkirišča, 4 podporne konstrukcije in zasaditev kar 7.013 grmovnic in dreves. Ozelenjen bo praktično vsak del območja, po katerem ne bo tekel promet, izbira drevesnih vrst je sledila predlogom Zavoda RS za varstvo narave: ginko, lipa, javor, jesen, okrasno sadno drevje, itd.

 

V okviru projekta bo urejena tudi dodatna avtomatizirana izposojevalnica koles s 15 priključki. Parkirišče P+R torej predstavlja novo izhodišče za parkiranje osebnega vozila in nadaljevanje poti po mestu z javnim kolesom. Vezni člen med parkiriščem P+R in že zgrajenim kolesarskim omrežjem bo nadhod Sonce. Izposojeno kolo bo možno vrniti na katerikoli postaji znotraj skupnega sistema občin Rogaška Slatina in Podčetrtek. Znotraj Rogaške Slatine so trenutno urejene 4 postaje, v času dokončanja parkirišča P+R bo delujočih postaj v mestu že 8.

 

Vrednost gradbene pogodbe znaša 574.924 EUR, začetek gradnje je predviden septembra 2021. Napredovanje del je načrtovano po etapah in bo potekalo sorazmerno z napredovanjem gradnje nadhoda in razglednega stolpa. Predaja v uporabo je predvidena septembra 2022.