Nova pridobitev Smučarskega kluba Rogaška

21. 09. 2021
Nova pridobitev Smučarskega kluba Rogaška

Projekt Aktivacija Obsotelja je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 194.931,28 EUR, prijavitelju, Občini Rogaška Slatina in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 94.931,28 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji (Občina Rogaška Slatina, Smučarski klub Rogaška, OKP Rogaška Slatina d.o.o. in JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina iz lastnih sredstev.

 

Namen operacije »Aktivacija Obsotelja« je povečati dostopnost športno-rekreacijske infrastrukture in spodbujati zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga in medgeneracijskega povezovanja. Aktivnosti operacije so usmerjene v zagotavljanje pogojev za nadaljnje obratovanje Smučišča Janina, »energetsko prijazno« ureditev javne športno-rekreacijske infrastrukture v Kostrivnici in preko delavnic za izboljšanje kompetenc na področju turistične ponudbe in ekologije tudi v spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga na celotnem območju Obsotelja in Kozjanskega.

 

Ena izmed operacij znotraj celotnega projekta je bil tudi nakup novega snežnega topu za delovanje Smučarskega kluba Rogaška Slatina, pomembna pridobitev je že na lokaciji. V petek, 24.9.2021, sledi otvoritev javne športno rekreacijske infrastrukture v Sp. Kostrivnici.

Pegaz