V naslednjih treh mesecih omejena možnost vlaganja vlog pri upravnih organih

19. 11. 2021
V naslednjih treh mesecih omejena možnost vlaganja vlog pri upravnih organih

Vlada Republike Slovenije je na 103. redni seji, 18. 11. 2021, izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah in ga objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Odlok je izdan na podlagi 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku, ki omogoča, da se v času izrednih dogodkov, ki vplivajo na položaj strank in položaj odločujočih organov, vlada določi začasne ukrepe, ki jih predvideva zakon. Število okužb, delež okuženih glede na testirane, število zasedenih bolniških postelj, kadrovske, prostorske in druge omejitve v zdravstvenih zavodih Vlada RS šteje kot izredni dogodek, ki terja začasne ukrepe, za preprečitev in/ali zmanjšanje števila stikov med uradnimi osebami in strankami ter samimi strankami, a hkrati omogoča zavarovanje pravnih položajev strank v upravnih zadevah in nadaljnjo izvrševanje upravne oblasti.

 

 Z odlokom so predvideni naslednji začasni ukrepi:

 

  • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog pri organih, razen vlog, ki jih po področnih (materialnih) zakonih ni mogoče vložiti drugače kot pri organu;
  • vložniki, ki bodo vloge vlagali pri organih, se morajo predhodno naročiti;
  • omogoči se vlaganje elektronskih vlog brez varnega elektronskega podpisa;
  • organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave tudi zaradi razlogov varovanja zdravja udeležencev;
  • omeji se možnost pregledovanja dokumentov v prostorih organa;
  • omogoči se opravljanje elektronske vročitve v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal;
  • omogoči se podaljšanje rokov za izdajo odločbe.

 

Navedeni začasni ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, ki sicer veljajo tudi za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji. Odlok velja tri mesece, od dne 19.11.2021 naprej.

 

Prilagodite svoj način poslovanja z Občino Rogaška Slatina in način vlaganja vlog v naslednjih treh mesecih predhodno telefonsko  dogovorite z javnimi uslužbenci, vsi kontakti so dostopni na tej povezavi.