Javni poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ  za leto 2022 odprt do 31.1.2022

06. 01. 2022
Javni poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero NUSZ  za leto 2022 odprt do 31.1.2022

Občina Rogaška Slatina je 30.11.2021 objavila Javni poziv o razgrnitvi podatkov za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Rogaška Slatina za leto 2022.

 

Javni poziv se izteče dne 31. 1. 2022.

 

Zavezanci za plačilo NUSZ so Občini Rogaška Slatina dolžni sporočiti vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022. Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke in podobno. Če zavezanec ne sporoči nastalih sprememb, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občina ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca iz uradnih evidenc.

 

Zavezanci spremembe sporočajo Občini Rogaška Slatina s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko do izteka javne razgrnitve, tj. do 31. 1. 2022, vloži na način:

 

  • s poštno pošiljko na naslov Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina   ali
  • z vložitvijo v poštni nabiralnik Občine Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina ali
  • po e-pošti na naslov 

 

Predpripravljeni obrazci vlog so na voljo v prilogah spodaj:

 

Prijava odmernih osnov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2022

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi za leto 2022

Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zaradi socialne ogroženosti za leto 2022