Teden gozdov 2022

23. 05. 2022
Teden gozdov 2022

Po Svetovnem dnevu čebel, 20. maju, se danes pričenja Teden gozdov.  Zdravi gozdovi zagotavljajo tudi  pomembno medovito pašo za čebele. Nega gozda je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Za negovanimi gozdovi stojita skrben lastnik gozda in strokoven gozdar. Nega gozda bo pod geslom »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« osrednja tema letošnjega tedna gozdov, ki poteka od 23. do 29. maja 2022.

 

Z Odločbo o zavarovanju drevesnih in gozdnih parkov zdravilišča Rogaška Slatina ter gozdov v njegovi okolici (Uradni list LRS, št. 29/52) je država gozdovom v centru Rogaške Slatine podelila poseben, zavarovan,  status. Širše območje Boča je zavarovano kot krajinski park. Za krajinski park ga je leta 1990 razglasila že takratna Občina Šmarje pri Jelšah (Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/90) in danes obsega 2151 ha. Zaznamujejo ga strnjeni in ohranjeni gozdovi, z zaplatami travnikov. Krajinski park Boč je del evropskega ekološkega omrežja NATURA 2000.  

 

Povzpnite se na razgledni stolp Janina in si odpočijte oči na prelepih gozdovih v okolici.