150. obletnica rojstva Jožeta Plečnika

23. 06. 2022
150. obletnica rojstva Jožeta Plečnika

Dediščina arhitekta Jožeta Plečnika (1872-1957) niso zgolj stavbe, temveč predvsem svetovi, ki so jih njegova dela odpirala. Tudi v Zdraviliškem parku Rogaška Slatina se je ohranil delček širokega ustvarjalnega opusa največjega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Na pobočju pod Hotelom Aleksander v Zdraviliškem parku stojita dve obnovljeni Plečnikovi svetilki.

 

Svetilki sta izdelani iz armiranega betona in sta bili zaradi sorazmerno visoke starosti in izpostavljenosti betona vremenskim vplivom že močno prizadeti, zato so bila obširna in strokovna restavratorska dela opravljena v letu 2021.

 

V letu 2021 so bila izbrana Plečnikova dela v Ljubljani vpisana na seznam svetovne dediščine UNESCOJože Plečnik je s svojo prepoznavno mislijo predvsem na Dunaju, v Pragi in Ljubljani odpiral nove možnosti za prepoznavanje situacij, ljudi in stvari v skupnem prostoru.