Upravljanje destinacije

01. 07. 2022
Upravljanje destinacije

Rogaška Slatina je celoletna, vrhunska, sodobna zdraviliška destinacija za goste, ki cenijo tradicijo in iščejo na edinstvenih naravnih zdravilnih faktorjih temelječe programe zdravja in dobrega počutja, ki so odgovor na današnji stresen življenjski slog. V svoji temeljih je prijeten, urejen zelen zdraviliški kraj, tesno vpet v lokalno skupnost in z visoko kakovostjo življenja, ki nudi 5*doživetija. Tako gostje kot prebivalci cenimo njen temeljni kapital: to je edinstvena naravna zdravilna mineralna voda Donat.

 

Razvijanje in utrjevanje znamke vodilne turistične destinacije Rogaška Slatina poteka v skladu z veljavno Strategijo trajnostnega razvoja in trženja turistične destinacije Rogaška Slatina za obdobje 2020–2027, pravtako pa tudi v smislu prilagajanja trenutnim razmeram na trgu. V ta namen JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina in Občina Rogaška Slatina skupaj s turističnimi deležniki izvajata trženje blagovne znamke Visit Rogaška Slatina na internetu na omrežjih Google Ads in Facebook Ads, na slovenskem, italjanskem, nemškem in hrvaškem trgu.

 

Celotna strategija je usmerjena k izpolnjevanju temeljnega strateškega cilja: okrepiti pozicijo Rogaške Slatine, ne zgolj med slovenskimi zdraviliškimi občinami, ampak v celotnem srednjeevropskem prostoru ter izboljšati temeljne turistične kazalnike (zasedenost in skozi vrhunske produkte doseči višjo dodano vrednost).

 

Turistična destinacija Rogaška Slatina izpolnjuje obljube o zeleni, trajnostni in butični destinaciji in pridobiva pozornost tudi na bližnjih trgih. Znamko naše destinacije utrjujemo s skrbnim pripovedovanjem edinstvene zgodbe, z iddentifikacijo aktualnih izzivov, upravljanjem javne infrastrukture in strateškim upravljanjem tokov obiskovalcev, ki se prilagaja razmeram na trgu.

Digitalni marketing destinacije 2022