Otvoritev Nadhoda Sonce in parkirišča P+R

16. 09. 2022
Otvoritev Nadhoda Sonce in parkirišča P+R

VABILO

 

Zaključili smo z izgradnjo Nadhoda Sonce, ki je eden od pomembnejših projektov za razvoj

turizma v Rogaški Slatini, saj zagotavlja neovirano povezavo med slatinskim zdraviliščem in

novim turističnim območjem ob vznožju Tržaškega hriba.

 

Nadhod se zaključuje pri novem parkirišču, ki je urejeno po sistemu P + R,

kar pomeni parkiraj in presedi. Oba projekta skupaj predstavljata pomemben

prispevek k trajnostni mobilnosti, ki je ena od ključnih razvojnih prioritet občine.

 

Novi pridobitvi bomo predali svojemu namenu

 

v četrtek, 22. septembra 2022, ob 17.30

na novem parkirišču ob vznožju Tržaškega hriba.

 

Priložnostni nagovor bo imel dr. Aleksander Jevšek,

minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 

Vljudno vabljeni.

 

mag. Branko KIDRIČ

ŽUPAN