Izvajanje opornega zidu zaradi plazenja na Kamencah

26. 09. 2022
Izvajanje opornega zidu zaradi plazenja na Kamencah

Občina Rogaška Slatina na lokalni cesti LC 356131 (Brestovec – Kamence) izvaja sanacijska dela ob vozišču, zaradi ugotovljenega plazenja (usedanja) vozišča lokalne ceste, ki je posledica plazu.

 

V lanskem letu se je na omenjeni cesti pojavil večji posedek, na podlagi katerega smo konec leta 2021 izvedli geomehanske raziskave s sondažnimi izkopi ter na podlagi le - teh pristopili k pripravi  sanacijskega elaborata.

 

Sanacija plazu zajema izvedbo težnostnega zidu iz kamna v betonu v razmerju 70% kamen in 30% beton, premer lomljenca 40-100cm. Zavarovanje težnostnega zidu se izvede v dolžini cca 35m in globini cca 6m. Po končanih delih je še predvidena sanacija asfaltnega vozišča v dolžini saniranega plazu.

 

Predmetna investicija je ocenjena na 76.000 EUR, pri čemer prejmemo sofinancerska sredstva v višini 60.000 EUR s strani Ministrstva za okolje in prostor, preostalo razliko pa krije proračun občine.

 

Izvajalec del, Gradnje Tadina d.o.o., bo z gradbenimi deli zaključil do konca meseca oktobra 2022.