Obvestilo pacientom zobozdravnika Nenada Mehleta

29. 09. 2022
Obvestilo pacientom zobozdravnika Nenada Mehleta

S 30. 9. 2022 zaključuje opravljanje koncesijske dejavnosti zobozdravnik Nenad Mehle. Občina Rogaška Slatina je pristopila k podelitvi koncesije. Postopek bo predvidoma zaključen s 1. novembrom 2022. 

Trenutno smo v fazi pridobivanja soglasja ministrstva k izbranemu kandidatu. Med tem časom se lahko pacienti, zaradi težav in bolečin obrnejo na zobozdravstvene ambulante ZD Šmarje pri Jelšah in koncesionarko Bojano Debeljak Danielov. Če kateri od obstoječih zobozdravnikov še sprejema nove paciente, pa se lahko zanj tudi opredelijo.