Rezultati izvedene ankete o predvideni porabi proračunskih sredstev, vplačanih iz naslova davka od iger na srečo  

29. 09. 2022
Rezultati izvedene ankete o predvideni porabi proračunskih sredstev, vplačanih iz naslova davka od iger na srečo   

Od 21.7.2022 do 15.9.2022 je o predvideni porabi sredstev iz naslova vplačanega davka od iger na srečo glasovalo 352 prebivalcev občine Rogaška Slatina (98 pisno in 254 elektronsko). Občani so imeli možnost (enkratnega) glasovanja elektronsko, osebno na vložišču občine; vsa gospodinjstva pa so prejela tudi glasovnico v Rogaških novicah z dne 21.7.2022. Število glasovalcev predstavlja 3,08 odstotkov od vseh prebivalcev (11.418) ali 3,74 odstotkov od vseh volivcev (9.418).

 

Skladno s sklepom 34. redne seje Občinskega sveta Občine Rogaška Slatina je bilo z anketnim vprašalnikom predlagamo, da se del sredstev iz naslova davka od iger na srečo v višini 250.192,55 EUR v letu 2023 nameni za naslednje namene:

 

- 200.000,00 EUR za projekte asfaltiranja cest v ožjih delih občine, za ta znesek bi se povečala sredstva, ki jih sicer občina na letni ravni namenja krajevnim skupnostim za programe asfaltiranja;

- 30.000,00 EUR za nakup vozila za izvajanje prevozov za občane v okviru pobude Prostofer;

- ter 20.192,55 EUR za izvedbo dveh večjih koncertnih prireditev v izvedbi Mladinskega centra Rogaška Slatina in JZ za turizem in kulturo Rogaška Slatina, ki bi bili namenjeni širšemu krogu zainteresirane javnosti.

 

Za preostanek sredstev iz naslova vplačanega davka od iger na srečo v višini 1.420.000,00 EUR so bili z anketnim vprašalnikom ponujeni štirje predlogi projektov. Za ponujene projekte je glasovalo 235 prebivalcev in sicer:

 

- predlog za izgradnjo letnega bazena je podprlo      65,1  odstotkov sodelujočih v anketi, ki so glasovali za enega izmed ponujenih predlogov

- predlog za gradnjo prizidka k vrtcu Potoček           18,1 odstotkov  

- predlog za pristop k nakupu stavbnega zemljišča na območju starega mizarstva       16,1 odstotkov  

- predlog za pristop h komunalnemu opremljanju gospodarske cone Ratanska vas      0,7 odstotkov 

 

117 občanov oz. 33,24 odstotkov od vseh glasujočih občanov je podalo lastne predloge za izvedbo projektov, pri čemer so najvišji skupni seštevek glasov prejeli predlogi za:

 

- nakup zemljišč pod Janino, ureditev celotnega območja kot prostora za preživljanje časa v naravi

- nakup zemljišč za gradnjo gasilskega doma PGD Steklarna

- nadstandardna dežurna služba na področju zdravstva

- gradnja neprofitnih stanovanj, stanovanj za mlade

- prostori za druženje mladih

- ukrepi trajnostnega razvoja, zelene ureditve, vzdrževanje kulturne dediščine.

 

Z rezultati izvedene ankete je bil dne 28.9.2022 na 35. redni seji seznanjen Občinski svet Občine Rogaška Slatina, ki bo ob razpravi pri predlogu proračuna občine za leto 2023 tudi razpravljal in odločal o namenski porabi vplačanih sredstev.