Trajnostno upravljanje z odpadno električno in elektronsko opremo in plastiko

18. 01. 2023
Trajnostno upravljanje z odpadno električno in elektronsko opremo in plastiko

S strani koordinatorja projekta Circular WEEEP, v katerem sodeluje tudi Občina Rogaška Slatina, smo prejeli informacijo o odobritvi projekta Oblikovanje in testiranje politik za zmanjšanje, popravilo, predelavo in ponovno uporabo odpadkov iz električne, elektronske opreme in plastike v srednji Evropi (akronim: Cirkular WEEE + P).

 

Količina odpadne električne in elektronske opreme (WEEE), ki vsako leto nastane v EU, hitro narašča. To je eden najhitreje rastočih tokov odpadkov. Ta vrsta odpadkov vsebuje kompleksno mešanico materialov, med katerimi so nekateri nevarni, poleg tega pa sodobna elektronika vsebuje redke in drage vire, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če so odpadki se učinkovito upravlja.  Tudi uporaba plastike (P) se je v zadnjih 50 letih povečala za dvajsetkrat, pri čemer se večina plastične embalaže uporablja le enkrat, le 14 % pa se jih zbere za recikliranje.  

 

Projekt bomo v nadaljevanju predstavljali, v skladu z izvajanjem zastavljenih aktivnosti, financiran je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).