Turistična destinacija Rogaška Slatina prejemnica znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION

27. 03. 2018
Turistična destinacija Rogaška Slatina prejemnica znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION

Turistična destinacija Rogaška Slatina je bila v skladu s kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma, ocenjena z ZLATIM ZNAKOM SLOVENIA GREEN DESTINATION. Gre za mednarodno priznano oceno odgovornega in v trajnostni razvoj usmerjenega turizma.

Turistična destinacija Rogaška Slatina prejemnica znaka SLOVENIA GREEN DESTINATION

 

Občina Rogaška Slatina je bila v skladu s kriteriji Zelene sheme slovenskega turizma, ocenjena z ZLATIM ZNAKOM SLOVENIA GREEN DESTINATION. Gre za mednarodno priznano oceno odgovornega in v trajnostni razvoj usmerjenega turizma.

 

V projekt Zelena shema slovenskega turizma – Slovenia Green, je Rogaška Slatina vstopila leta 2017. Na poti do pridobitve bronastega, srebrnega ali zlatega znaka je potrebno prehoditi vse zahtevane korake, zbrati številne podatke ter ob presoji kazalnikov v petih kategorijah, od presojevalcev prejeti ustrezne ocene. Rogaški Slatini je v dveh ločenih, a medsebojno prepletenih ocenjevalnih metodah z naborom stotih kriterijev in številnih indikatorjev, uspelo zbrati ocene za pridobitev zlatega znaka.

 

Gre za nacionalni program in certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje prizadevanja za trajnostni razvoj turizma. Zelena shema je bila razvita  s ciljem pospešenega izvajanja zelenega turizma, ki je v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja. STO je že leta 2009 oblikovala strateške usmeritve na področju zelenega turizma, na podlagi katerih je bila pripravljena Zelena shema slovenskega turizma, ki temelji na evropskih in globalnih merilih.

 

Rezultati presoje so podlaga za oblikovanje in načrtovanje nadaljnjih ukrepov na področju turizma v Rogaški Slatini ter v pomoč pri spremljanju in usmerjanju napredka skozi večletno obdobje.

Pegaz