Podpis pogodb za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika

02. 03. 2018
Podpis pogodb za rekonstrukcijo ceste in gradnjo pločnika

Na Občini Rogaška Slatina je potekal podpis pogodb za izvedbo dveh projektov na področju prometne infrastrukture, in sicer za rekonstrukcijo lokalne ceste Sv. Florijan in Strmec, ter za ureditev pločnika v Steklarski ulici.

V Občini Rogaška Slatina je potekal podpis pogodb za izvedbo dveh projektov na področju prometne infrastrukture, in sicer za rekonstrukcijo lokalne ceste med naseljema Sv. Florijan in Strmec, ter za ureditev pločnika v Steklarski ulici v Rogaški Slatini. Skorajšnji začetek del sta oznanila župan občine, mag. Branko Kidrič, in g. Roman Moškotevc, direktor na javnih razpisih izbrane družbe VOC ekologija.

 

Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti na kratko predstavil vsebino obeh naložb.

 

Predmet »Rekonstrukcije LC Sv. Florijan – Strmec« je obnova 1100 m lokalne ceste med dvema naseljema v krajevni skupnosti Sv. Florijan. Začetek trase na severni strani je pri odcepu za Ložno, zaključek južno na meji z Občino Rogatec. Načrt vključuje zamenjavo dotrajane voziščne konstrukcije, poenotenje širine asfaltnega dela vozišča na 4 m, ureditev odvodnjavanja in druga gradbena dela, povezana z obnovo cest.

 

Projekt »Pločnik v Steklarski ulici« se nanaša na dograditev pločnika za pešce v Steklarski ulici, od odcepa proti policijski postaji in trgovini, do koder je pločnik iz smeri krožnega križišča »Steklarna« že urejen, vse do priključka na skrajni južni strani Šolskega centra Rogaška Slatina. Načrtovana ureditev vključuje ca. 250 m pločnika širine 1,2 m, cestno razsvetljavo s postavitvijo 14 novih drogov, na zadnjem delu trase vzdolž šolskega kompleksa pa tudi poenotenje širine asfaltnega dela cestišča na 4,5 m in ureditev odvodnjavanja.

 

Skupna vrednost pogodb za izvedbo gradbenih del znaša 255.000 EUR, ocenjena vrednost vseh stroškov 290.000 EUR. Pričetek del je predviden marca, zaključek junija letos.

 

Pegaz