Podpis pogodb o sofinanciranju nalog krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina za leto 2020

04. 02. 2020
Podpis pogodb o sofinanciranju nalog krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina za leto 2020

Župan, mag. Branko Kidrič je v sredo, 29. januarja na sedežu občine sprejel predsednico KS Kostrivnica, go. Marijo Čakš in predsednika KS Sv. Florijan, g. Štefana Ferčeca.

Župan je predhodno kot posvetovalno delovno telo imenoval Svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti, ki ga sestavljajo predsedniki vseh treh krajevnih skupnosti. Predsednica MKS Rogaška Slatna, mag. Andrejka Flucher je zaradi delovnih obveznosti za ta dan opravičila svojo odsotnost. Na delovnem srečanju so podpisali pogodbe o sofinanciranju nalog krajevnih skupnosti za leto 2020.

Župan je uvodoma izpostavil dobro sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, katerim v občinski upravi namenjajo veliko pozornosti. Občina Rogaška Slatina za delovanje krajevnih skupnosti v letu 2020 skupno namenja 518.889 EUR, ki jih le-te porabijo za investicije in aktivnosti v skladu s sprejetim finančnim načrtom.

Na delovnem sestanku so se prisotni dotaknili tudi izvajanja zimske službe in posameznih odprtih vprašanj, povezanih z rednim delovanjem ožjih delov občine.

Pegaz