Nova neprofitna stanovanja v Občini Rogaška Slatina

07. 02. 2020
Nova neprofitna stanovanja v Občini Rogaška Slatina

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je na seji dne 28. 1. 2020 potrdil predlagano sofinanciranje/soinvestiranje investicijskega projekta – gradnja večstanovanjske stavbe v Spodnji Kostrivnici.

Predmet projekta je izgradnja večstanovanjskega objekta v Spodnji Kostrivnici, na zemljišču v lasti občine, oddaljenem ca. 50 m od Kraljevega vrelca. V pritličju in dveh nadstropjih objekta je načrtovanih 10 javnih najemnih stanovanj, skupne uporabne površine 571 m2. Polovico stanovanjskih enot bo odkupil Stanovanjski sklad Republike Slovenije, s čimer bo proračun Občine Rogaška Slatina razbremenil za 363.544 evrov. Celotna vrednost projekta, vključno z vsemi preteklimi vlaganji, znaša 729.968 evrov. Začetek gradnje je načrtovan letos, dokončanje leta 2021.

Pegaz