Voda iz pipe. Najboljša izbira.

07. 02. 2020
Voda iz pipe. Najboljša izbira.

Občina Rogaška Slatina je v okviru zavzemanja za trajnostni razvoj, h kateremu se je zavezala (tudi) s pridobitvijo zlatega znaka Green destination,  podpisala pristopno izjavo za pridobitev certifikata Voda iz pipe.

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Kljub temu da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo, se pogosto dogaja, da mnogi raje posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje obremenjuje veliko bolj kot voda iz pipe. Občina Rogaška Slatina se s podpisom pristopne izjave zavezuje, da bo ob vseh priložnostih stregla vodo iz pipe in ne predpakirane pitne vode.

Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje.

Pegaz