Prioritetna sanacija javne infrastrukture po neurjih 2019

21. 02. 2020
Prioritetna sanacija javne infrastrukture po neurjih 2019

V poletnih mesecih 2019 so neurja s poplavami prizadela tudi našo občino. Na terenu smo si ogledali posamezne lokacije, naredili popis škode na javni infrastrukturi ter jo vnesli v program AJDA. V sodelovanju z Direkcijo RS za vode smo pridobili strokovna mnenja in potrebna soglasja za sanacijo manjših propustov ter odstranitev naplavin pod mostovi na večjih vodotokih.

 

Tako je pooblaščeni izvajalec za vzdrževanje vodotokov Direkcije RS za vode, izvedel vsa potrebna sanacijska dela na naslednjih lokacijah:

- odstranitev naplavin v Irskem potoku v naselju Sp. Sečovo,

- odstranitev naplavin v Ratanskem potoku v Gozdni in Župančičevi ulici,

- očiščen del vodotoka in rešetke v potoku v naselju Zg. Kostrivnica,

- očiščen del vodotoka in propust v Vid Ivanuševi ulici.

Potok v naselju Zg. Kostrivnica

Potok v Vid Ivanuševi ulici

Pegaz