Finančne spodbude za priključitev na plinsko omrežje

06. 03. 2020
Finančne spodbude za priključitev na plinsko omrežje

1. Akcija »Plinski kotli na ključ« za neaktivne odjemalce zemeljskega plina

Tudi v letu 2020 bo družba Adriaplin d.o.o.  na področju, kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno, aktivna v smeri spodbujanja prehoda na uporabo zemeljskega plina.

Za gospodinjstva, ki že imajo zgrajen priključek, a plina še ne uporabljajo, bodo v mesecu aprilu pripravili pakete »Plinski kotli na ključ«. S pomočjo brošure bodo gospodinjstvom predstavili prednosti zemeljskega plina in prednosti ponudbe plinskih peči na ključ ter za lažji prehod na zemeljski plin ponudili akcijsko ponudbo paketov na ključ najmanj štirih priznanih blagovnih znamk Vaillant, Viessmann, Immergas in De Dietrich po akcijskih cenah. Poleg ugodnih cen paketov na ključ bodo gospodinjstvom omogočili še odplačevanje investicije s pomočjo brezobrestnega posojila do višine 4.200 € v do 60 mesečnih obrokih.

Kontakt: jernej.visnjevec@adriaplin.si; 041 623 912

2. Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost URE-2020

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne subvencije gospodinjstvom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju, kjer podjetje ADRIAPLIN d.o.o. izvaja naloge operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina. Finančne subvencije veljajo za ukrep zamenjave toplovodnega kotla z novim kondenzacijskim kotlom ter prehodom na zemeljski plin. Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih subvencij so gospodinjstva (fizična oseba, ki je bila investitor v prenovo kotlovnic in lastnik nepremičnine – eno ali dvostanovanjske stavbe ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, kjer je bila naložba izvedena).

Nepovratna finančna sredstva so izključno lastna sredstva ADRIAPLIN d.o.o., zato dodeljevanje sredstev ni predstavljalo državne pomoči upravičencem. Višina sredstev za izvedbo posameznega ukrepa znašala:

Za hišo (eno/dvostanovanjska stavba): 733 €; 550 € bo prejel vlagatelj za izvedbo investicije, 183 € pa je plačilo dohodnine, ki ga bo izvedlo podjetje ADRIAPLIN d.o.o. v imenu vlagatelja.

Za etažno enoto (stanovanje) z individualnim ogrevanjem: 173 €; 130 € bo prejel vlagatelj za izvedbo investicije, 43 € pa je plačilo dohodnine, ki ga bo izvedla družba ADRIAPLIN d.o.o. v imenu vlagatelja.

Za večstanovanjske stavbe (etažni lastniki): 80 €/MWh letnega prihranka energije (bruto), ki ga izvedba ukrepa prinese oziroma največ 12 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

 

 

 

Pegaz