Občina Rogaška Slatina določila minimalne pogoje za varnejše nakupovanje v času epidemije

19. 03. 2020
 Občina Rogaška Slatina določila minimalne pogoje za varnejše nakupovanje v času epidemije

Župan Občine Rogaška Slatina, mag. Branko Kidrič  je danes sprejel Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Občini Rogaška Slatina. Čeprav začne veljati z dnevom objave v uradnem glasilu, gospodarske subjekte  pozivamo, da jo, zaradi varovanja javnega zdravja, upoštevajo nemudoma. 

S tem aktom občina na svojem območju zagotavlja izvajanje Priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru (novi koronavirus SAR-CoV-2) z dne 17. marec 2020.

Izvajajoč ta priporočila, odredba Občine Rogaška Slatina določa:

lastnik oziroma uporabnik trgovine mora za zaposlene v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice za enkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila …);

glede na kvadraturo trgovine je lahko v poslovnem prostoru trgovine prisotna ena stranka na 20 m2 površine (pomožni prostori, kot so skladišča, sanitarije, garderobe in podobni v to niso všteti);

lastnik trgovine mora strankam zagotoviti posamičen vstop v poslovni prostor trgovine, tako da največje število strank v trgovini ne preseže prej navedenega;

lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v trgovino podučiti o uporabi razpoložljivih zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih zagotavlja strankam;

lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi, in da zanj nakup opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se kupljeno izroči zunaj;

razdalja med strankami pred blagajno mora biti vsaj dva metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine;

da zagotovi pretočnost strank na blagajni, mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni, tako da je med strankami zagotovljena prej navedena razdalja;

lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine in zagotoviti organizacijo dela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni zunaj delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami, ter

lastnik trgovine mora na vidno mesto na vhodu v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine, ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

Nadzor nad izvajanjem odredbe bodo opravljale pristojne službe občinske uprave.

Besedilo Odredbe, skupaj z obrazložitvami posameznih členov, je objavljeno v pasici Zadnje uradne objave.