Ostajajmo doma!

20. 03. 2020
Ostajajmo doma!

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/20), ki ga je izdala Vlada RS zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepo­veduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji.

Odlok je začel veljati 20. marca 2020 ob 00.00 uri.

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb ne glede na prepoved  za posameznike dovoljena za:

prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih de­javnosti,

odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore,

dostop do lekarn, trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,

dostop do drogerij in drogerijskih marketov,

dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstve­nih pripomočkov ter sanitarnih pripomočkov,

dostop do zdravstvenih in sanitarnih storitev,

dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

dostop do mest za prodajo hrane za živali,

dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,

dostop do storitev za nujne primere,

dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in gnojil,

dostop do bencinskih črpalk,

dostop do bank in pošt,

dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,

dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,

dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,

dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme,

dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin,

dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstav­ništev.

 

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je v okviru izjem dovoljeno tudi:

skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zago­toviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,

skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporablja­jo skupni osebni transport za prevoz na delo ali so vpoklicani.

 

Skrbite zase in za druge! Ostajajte doma!

 

Univerzitetni klinični center Ljubljana: Kako naj poteka samoizolacija 

https://youtu.be/hx7XsqxB1oM