Novice

Aktualno v naši občini

21 FEB, 2020
Brošura prireditev za prihodnja dva meseca na vsa gospodinjstva v Občini Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina in Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina štirikrat letno na vsa gospodinjstva posredujeta barvno brošuro, ki vsebinsko povzame vse načrtovane dogodke v prihodnjih mesecih, ki jih izvajajo različni organizatorji. Koledar prireditev je osvežen tudi na prenovljeni...

Beri dalje
21 FEB, 2020
Urejene brežine vodotokov

V letu 2019 smo v Občini Rogaška Slatina začeli postopek sanacije vodotokov na dveh lokacijah, in sicer, na potoku Negonjščica v naselju Žibernik ter na potoku Ločnica v Ulici XIV. divizje (gornja slika prikazuje sanirano Ločnico). Po ugotovitvi, da je zelo zmanjšana pretočnost zgoraj omenjenih...

Beri dalje
21 FEB, 2020
Prioritetna sanacija javne infrastrukture po neurjih 2019

V poletnih mesecih 2019 so neurja s poplavami prizadela tudi našo občino. Na terenu smo si ogledali posamezne lokacije, naredili popis škode na javni infrastrukturi ter jo vnesli v program AJDA. V sodelovanju z Direkcijo RS za vode smo pridobili strokovna mnenja in potrebna soglasja za sanacijo...

Beri dalje
20 FEB, 2020
Pustna povorka

Vabljeni na pustno povorko, ki bo v soboto, 22. februarja 2020, ob 11. uri v Rogaški Slatini.

Beri dalje
18 FEB, 2020
Občina Rogaška Slatina prejela SREBRNI ISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2020

Konferenca Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki. Vsako leto se...

Beri dalje
7 FEB, 2020
Nova neprofitna stanovanja v Občini Rogaška Slatina

Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Republike Slovenije je na seji dne 28. 1. 2020 potrdil predlagano sofinanciranje/soinvestiranje investicijskega projekta – gradnja večstanovanjske stavbe v Spodnji Kostrivnici.

Beri dalje
7 FEB, 2020
Voda iz pipe. Najboljša izbira.

Občina Rogaška Slatina je v okviru zavzemanja za trajnostni razvoj, h kateremu se je zavezala (tudi) s pridobitvijo zlatega znaka Green destination,  podpisala pristopno izjavo za pridobitev certifikata Voda iz pipe.

Beri dalje
6 FEB, 2020
Obvestilo o merjenju hitrosti

Medobčinsko redarstvo bo opravljalo kontrole hitrosti, v dnevih med 7. 2. in 14. 2. 2020.  

Beri dalje
5 FEB, 2020
Podpis pogodbe o opravljanju javne lokalne gasilske službe za leto 2020

Župan, mag. Branko Kidrič je v sredo, 29. januarja  sprejel predstavnika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah, g. Eriha Straška in vodstva prostovoljnih gasilskih društev, ki so del zveze.

Beri dalje
4 FEB, 2020
Podpis pogodb o sofinanciranju nalog krajevnih skupnosti na območju Občine Rogaška Slatina za leto 2020

Župan, mag. Branko Kidrič je v sredo, 29. januarja na sedežu občine sprejel predsednico KS Kostrivnica, go. Marijo Čakš in predsednika KS Sv. Florijan, g. Štefana Ferčeca.

Beri dalje
Pegaz