Novice

Aktualno v naši občini

8 DEC, 2020
Lokalna skupnost poziva občane in občanke k udeležbi na referendumu

Splošno glasovanje na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne...

Beri dalje
8 DEC, 2020
Obnova poti na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini

Občina Rogaška Slatina je v mesecu novembru pričela z obnovo 92 metrov glavne prečne poti na pokopališču Sveta Trojica. Gre za pot, ki vodi od poslovilnega objekta, mimo cerkve, do zgornje povezovalne ceste. Obstoječe stanje je bilo neustrezno, razlog za to pa so bile različne širine na različnih...

Beri dalje
7 DEC, 2020
Zaključeno redno vzdrževanje gozdnih cest in protipožarnih presek

Občina Rogaška Slatina, MKGP ter Zavod za gozdove Slovenije končujejo redno vzdrževanje gozdnih cest. Občina Rogaška Slatina je izvajalca teh del, gospodarski subjekt Korez Jožef, s.p., Grliče 21c, 3241 Podplat izbrala letošnjega avgusta, z vzdrževalnimi deli pa je začel v začetku septembra in jih...

Beri dalje
7 DEC, 2020
Na voljo dežurni kontakt zimske službe

Obveznost zimskega vzdrževanja občinskih lokalnih cest in javnih poti je razdeljena med krajevne skupnosti na območju občine in Občino Rogaška Slatina, po vnaprej določenih prioritetah vzdrževanja. Tako občina neposredno skrbi za po kategorizaciji najvišje vrednotene občinske ceste, po katerih vozi...

Beri dalje
4 DEC, 2020
Kultura se začasno seli na splet

Spoznajte odlični aplikaciji fran.si in franček.si, ZRC SAZU, ki sta namenjeni uporabnikom različnih starostnih skupin z namenom odkrivanja pozabljenih skrivnosti in pravil maternega jezika.   SNG Opera in balet Ljubljana vabita k spremljanju Youtube kanala, Opero Balet SNG Maribor srečate na tej...

Beri dalje
3 DEC, 2020
Obnova  pločnika in javne razsvetljave ob Brestovški cesti

 V Občini Rogaška Slatina se nadaljuje izvajanje ukrepov, ki v ospredje postavljajo najranljivejšo skupino v prometu – pešce. Pred kratkim je bil zaključen projekt v Zagaju pod Bočem, v teku so dela na Sv. Florijanu, največji obseg pridobitev pa se glede na gostoto prebivalstva obeta znotraj...

Beri dalje
2 DEC, 2020
Obvestilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v zvezi s prevoznostjo cest v zimskih razmerah

Medobčinski inšpektorata in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje v zvezi s prevoznostjo cest v zimskih razmerah v spodnjem obvestilu izpostavlja pogoje vzdrževanja cest v zimskih razmerah ter poziva k prilagoditvi vožnje razmeram na cesti.    

Beri dalje
2 DEC, 2020
Zavezanci za plačilo NUSZ v letu 2021 lahko do dne 31.1.2021 vplivajo na pravilnost odmernih osnov

Občina Rogaška Slatina obvešča zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogaška Slatina, da je rok za prijavo/spremembo  odmernih osnov za leto 2021 do dne 31.1.2021. V enakem roku lahko zavezanci uveljavljajo tudi oprostitev plačila NUSZ za prvih pet let od...

Beri dalje
2 DEC, 2020
Krajevni urad Rogaška Slatina v ponedeljek, 7.12.2020, ponovno odpira vrata

Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Krajevni urad Rogaška Slatina bo od ponedeljka, 7.12.2020 na naslovu Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina ponovno deloval po objavljenih uradnih urah za stranke:   ponedeljek: 8.00 - 12.00 in od 13.00 – 14.30sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 16.00petek: 8.00 - 12.30

Beri dalje
27 NOV, 2020
V prazničnem decembru tudi pozornost starejšim

Dragi starejši občani,   praznični december je pred vrati. Kot večina leta bo tudi ta precej drugačen od tistih, ki smo jih bili vajeni doslej. Epidemija Covid-19 je namreč pustila pečat na vseh ravneh našega življenja. Po 25 letih prvič ne bo srečanja starejših, ko smo ob kulturnem programu, ki so...

Beri dalje
Pegaz