Novice

Aktualno v naši občini

10 MAR, 2020
Občina Rogaška Slatina podpisala pristopno izjavo o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Vlada RS in predsedstvo Skupnosti občin Slovenije sta sklenila Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. Občina Rogaška Slatina je s podpisom pristopne izjave dne 4.3.2020 naredila še en korak naprej k vzpostavljanju okolju prijaznega, trajnostnega...

Beri dalje
10 MAR, 2020
Odredba o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih

Glede na nastalo epidemiološko situacijo v povezavi z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19) je minister za zdravje z Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih (Uradni list RS, št. 16/20, v nadaljevanju Odredba) na podlagi tretje točke prvega odstavka 39....

Beri dalje
9 MAR, 2020
Pravice in dolžnosti lastnikov zemljišč ob potokih

Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, vas obveščamo, da je prepovedano odlaganje vejevja, lesene mase oziroma kakršnekoli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem zemljišču, skladno s 37., 38. členom ter 86. členom Zakona o vodah...

Beri dalje
9 MAR, 2020
Občina Rogaška Slatina in Društvo vinogradnikov Rogaška prejela cepič Stare trte

Rez Stare trte v Mariboru, najstarejše trte na svetu, temelji na tradiciji, strokovnosti in prijateljstvu. Obrezovanje trte je najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu, saj sta od njega močno odvisna rast in pridelek. Hkrati je  Rez Stare trte tudi pomemben protokolarni dogodek, saj ob tej...

Beri dalje
6 MAR, 2020
Finančne spodbude za priključitev na plinsko omrežje

1. Akcija »Plinski kotli na ključ« za neaktivne odjemalce zemeljskega plina Tudi v letu 2020 bo družba Adriaplin d.o.o.  na področju, kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno, aktivna v smeri spodbujanja prehoda na uporabo zemeljskega plina. Za gospodinjstva, ki že imajo zgrajen priključek, a plina...

Beri dalje
5 MAR, 2020
V pričakovanju razcveta velikonočnice na Boču

V pričakovanju razcveta velikonočnice na območju Boča vabimo k obisku zavarovanega območja narave. Velikonočnica je zaščitena rastlina, ki v vsej južni Evropi uspeva le v Sloveniji, in sicer na štirih rastiščih. Dve od teh sta na Ponikvi pri Šentjurju, eno je na Boču, eno pa ostaja skrito, saj so...

Beri dalje
2 MAR, 2020
Zaključena rekonstrukcija dveh gozdnih cest v skupni dolžini 5200 m

Občina Rogaška Slatina je s podpisom pisma o nameri začela postopek prenosa upravljanja z dvema  gozdnima cestama na družbo Slovenski državni gozdovi, SIDG d.o.o. Le ta se je s podpisom tega pisma o nameri zavezala, da bo financirala sanacijo delov obstoječih makadamskih cest, kar je bilo v začetku...

Beri dalje
2 MAR, 2020
Cenejši plinski priključki na območju Občine Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je s koncesionarjem, družbo Adriaplin d.o.o. sklenila dodatek k koncesijski pogodbi z dne 20.12.2014. Zaradi spremembe energetske zakonodaje in njenih podzakonskih aktov sta pogodbeni stranki sklenili dodatek, ki bo bistveno pocenil stroške novega priključka na plinovodno...

Beri dalje
28 FEB, 2020
Objavljamo prejeta priporočila in ukrepe Vlade RS ter JZ ZD Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah o trenutnih razmerah zaradi korona virusa

Objavljamo priporočila in ukrepe Vlade RS o trenutnih razmerah zaradi korona virusa. Več informacij  https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

Beri dalje
28 FEB, 2020
Vezi narave - izgradnja Naravovarstvenega centra Sotla

Za namene promocije in obveščanja javnosti o procesnih fazah projekta Vezi narave – izgradnja Naravovarstvenega centra Sotla je bila vzpostavljena Facebook stran »Naravovarstveni center Sotla«  https://www.facebook.com/nvcsotla/ pod profilom @nvcsotla. Vabljeni k obisku nove Facebook strani...

Beri dalje