Novice

Aktualno v naši občini

4 NOV, 2021
Delovanje skupne občinske uprave prehaja že v sedmo leto

Medobčinski inšpektorat in redarstvo  občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (MIR) je bil kot skupna občinska uprava ustanovljen leta 2015 z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec,...

Beri dalje
2 NOV, 2021
Pomoč občankam in občanom v izolaciji ali karanteni

Občane naprošamo, da se zaradi omejevanja širjenja okužbe s koronavirusom (SARS-CoV-2) in zagotavljanja pomoči potrebnim starejšim občanom, za pomoč obrnejo na gsm številko 041 372 298, če bi kdo od starejših občanov ali občanov v rizičnih skupinah potreboval pomoč pri dobavi hrane in zdravil...

Beri dalje
31 OKT, 2021
Nagovor župana, mag. Branka Kidriča, z dne 31.10.2021

Spoštovane občanke, spoštovani občani,   tedenski prirast okužb s COVID – 19 v našem okolju se v zadnjem tednu strmo vzpenja, za kar smo zagotovo odgovorni tudi sami. Pravilno izvajanje predpisanih ukrepov ima svoj učinek – žal pa ta učinek ne zadostuje rizičnim bolnikom, ki potrebujejo bolnišnično...

Beri dalje
29 OKT, 2021
Ste že obiskali prosto dostopno Popravljalnico v Centru ponovne uporabe Rogaška Slatina?

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je Občina Rogaška Slatina izvedla investicijo v ureditev prosto dostopne Popravljalnice v Centru ponovne uporabe Rogaška Slatina. Popravljalnica je prosto dostopna, v njej pa lahko prebivalci  a brezplačno popravite svoje premete, na voljo pa je tudi brezplačna...

Beri dalje
27 OKT, 2021
Pravilno oranje kmetijskih površin ob javnih cestah

V jesenskih mesecih se ponovno pričnejo večja poljedelska opravila na njivah in poljih.     V nadaljevanju, z namenom pravilnega preventivnega ukrepanja, predstavljamo pravilen pristop k izvedbi kmetijskih opravil, kršitve zakonskih določb ter posledice takega ravnanja.     Zakon o cestah (Uradni...

Beri dalje
27 OKT, 2021
Zaključek izgradnje kanalizacijskega sistema, obnove ceste in ureditve javne razsvetljave na Prneku

Beri dalje
26 OKT, 2021
Obrezovanje vegetacije ob javnih cestah

V mesecu požarne varnosti še posebej opozarjamo na prevoznost cest in drugih javnih površin za intervencijska vozila, ki so običajno večja in širša, saj je prevoznost cest ob pojavu intervencije ključnega pomena za našo varnost.      Pred začetkom zimske sezone lastnike zemljišč ob javnih cestah pa...

Beri dalje
25 OKT, 2021
Čestitka ob dnevu suverenosti

Dan suverenosti, 25. oktober, je državni praznik, s katerim obeležujemo enega ključnih dogodkov procesa osamosvajanja Slovenije.   Gre za obeležitev tega dneva leta 1991, ko je po osamosvojitveni vojni zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade zapustil slovensko ozemlje, pomol v Luki Koper....

Beri dalje
25 OKT, 2021
Občina Rogaška Slatina prejemnica mednarodne nagrade za razvoj podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi

Mednarodni odbor za dodelitev nagrad Globallocal je Občino Rogaška Slatina nagradil z nagrado in priznanjem za ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi.   V Dubrovniku je potekal kongres podjetništva, na katerem so spregovorili številni strokovnjaki s...

Beri dalje
22 OKT, 2021
Meritve hitrosti

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje bo v ponedeljek, dne 25.10.2021, v skladu z določbami in usmeritvami veljavnega Skupnega občinskega programa varnosti, na območjih občin skupnega organa, z radarjem opravljalo kontrole...

Beri dalje
Pegaz