Novice

Aktualno v naši občini

9 MAR, 2020
Občina Rogaška Slatina in Društvo vinogradnikov Rogaška prejela cepič Stare trte

Rez Stare trte v Mariboru, najstarejše trte na svetu, temelji na tradiciji, strokovnosti in prijateljstvu. Obrezovanje trte je najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu, saj sta od njega močno odvisna rast in pridelek. Hkrati je  Rez Stare trte tudi pomemben protokolarni dogodek, saj ob tej...

Beri dalje
6 MAR, 2020
Finančne spodbude za priključitev na plinsko omrežje

1. Akcija »Plinski kotli na ključ« za neaktivne odjemalce zemeljskega plina Tudi v letu 2020 bo družba Adriaplin d.o.o.  na področju, kjer je plinovodno omrežje že zgrajeno, aktivna v smeri spodbujanja prehoda na uporabo zemeljskega plina. Za gospodinjstva, ki že imajo zgrajen priključek, a plina...

Beri dalje
5 MAR, 2020
V pričakovanju razcveta velikonočnice na Boču

V pričakovanju razcveta velikonočnice na območju Boča vabimo k obisku zavarovanega območja narave. Velikonočnica je zaščitena rastlina, ki v vsej južni Evropi uspeva le v Sloveniji, in sicer na štirih rastiščih. Dve od teh sta na Ponikvi pri Šentjurju, eno je na Boču, eno pa ostaja skrito, saj so...

Beri dalje
2 MAR, 2020
Zaključena rekonstrukcija dveh gozdnih cest v skupni dolžini 5200 m

Občina Rogaška Slatina je s podpisom pisma o nameri začela postopek prenosa upravljanja z dvema  gozdnima cestama na družbo Slovenski državni gozdovi, SIDG d.o.o. Le ta se je s podpisom tega pisma o nameri zavezala, da bo financirala sanacijo delov obstoječih makadamskih cest, kar je bilo v začetku...

Beri dalje
2 MAR, 2020
Cenejši plinski priključki na območju Občine Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina je s koncesionarjem, družbo Adriaplin d.o.o. sklenila dodatek k koncesijski pogodbi z dne 20.12.2014. Zaradi spremembe energetske zakonodaje in njenih podzakonskih aktov sta pogodbeni stranki sklenili dodatek, ki bo bistveno pocenil stroške novega priključka na plinovodno...

Beri dalje
28 FEB, 2020
Objavljamo prejeta priporočila in ukrepe Vlade RS ter JZ ZD Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah o trenutnih razmerah zaradi korona virusa

Objavljamo priporočila in ukrepe Vlade RS o trenutnih razmerah zaradi korona virusa. Več informacij  https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

Beri dalje
28 FEB, 2020
Vezi narave - izgradnja Naravovarstvenega centra Sotla

Za namene promocije in obveščanja javnosti o procesnih fazah projekta Vezi narave – izgradnja Naravovarstvenega centra Sotla je bila vzpostavljena Facebook stran »Naravovarstveni center Sotla«  https://www.facebook.com/nvcsotla/ pod profilom @nvcsotla. Vabljeni k obisku nove Facebook strani...

Beri dalje
28 FEB, 2020
Spomladanska čistilna akcija 2020

Ob pridobitvi zlatega znaka Green destination smo se v Občini Rogaška Slatina zavezali k trajnostni naravnanosti in spoštovanju okolja. Tudi letos bomo izvedli tradicionalno spomladansko akcijo čiščenja okolja oziroma pobiranja odpadkov. Namen akcije ni samo zbiranje odpadkov iz narave, temveč tudi...

Beri dalje
21 FEB, 2020
Brošura prireditev za prihodnja dva meseca na vsa gospodinjstva v Občini Rogaška Slatina

Občina Rogaška Slatina in Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina štirikrat letno na vsa gospodinjstva posredujeta barvno brošuro, ki vsebinsko povzame vse načrtovane dogodke v prihodnjih mesecih, ki jih izvajajo različni organizatorji. Koledar prireditev je osvežen tudi na prenovljeni...

Beri dalje
21 FEB, 2020
Urejene brežine vodotokov

V letu 2019 smo v Občini Rogaška Slatina začeli postopek sanacije vodotokov na dveh lokacijah, in sicer, na potoku Negonjščica v naselju Žibernik ter na potoku Ločnica v Ulici XIV. divizje (gornja slika prikazuje sanirano Ločnico). Po ugotovitvi, da je zelo zmanjšana pretočnost zgoraj omenjenih...

Beri dalje