Novice

Aktualno v naši občini

18 AVG, 2022
Kako do informacij o lokalnih volitvah 2022?

Redne volitve v občinske svete, redne volitve županov in volitve članov svetov krajevnih skupnosti se bodo opravile v nedeljo, 20. novembra 2022. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 5. september 2022.   Na uradni spletni strani občine smo v...

Beri dalje
18 AVG, 2022
Kolesarsko privlačna destinacija

Občina Rogaška Slatina v letošnjem letu k obstoječim kolesarskim potem ter tistim v izgradnji (DRR Rogaška Slatina - Sp. Gabernik ter  DDR Rogatec -  Rogaška Slatina (klikni za prikaz grafike dela trase v Rogaški Slatini) - Šmarje pri Jelšah - Šentjur) dodaja še eno pomembno pridobitev za...

Beri dalje
16 AVG, 2022
Zabetoniran prvi segment Razglednega stolpa Kristal Rogaška Slatina

Izgradnja Razglednega stolpa Kristal Rogaška Slatina predstavlja zahteven inženirski projekt. Izvedba le-tega zahteva primeren strokoven pristop, ki je pri gradnji stolpa višine 106 m v določenih področjih gradnje specifičen.   Posebno pozornost je potrebno nameniti kvaliteti betona, ki je v...

Beri dalje
15 AVG, 2022
Letne pravice se podaljšujejo po uradni dolžnosti

Centri za socialno delo  so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na Ministrstvu za delo, družino,...

Beri dalje
12 AVG, 2022
Organizacija javnih prireditev

Evropska ploščad kot osrednje javno prireditveno prizorišče Rogaške Slatine gosti veliko število javnih prireditev, tako kulturnega, športnega in zabavnega značaja, s katerimi v mestno jedro vselej privabimo množico obiskovalcev. V spodbudo in pomoč prirediteljem tovrstnih dogodkov na številnih...

Beri dalje
11 AVG, 2022
Nadaljevanje izgradnje državne kolesarske povezave

Kot smo predhodno že poročali je Ministrstvo za infrastrukturo potrdilo podporo gradnji kolesarske povezave Šentjur - Šmarje pri Jelšah - Rogaška Slatina - Rogatec po odsekih Šentjur - Grobelno, Šmarje - Belo -  Mestinje - Podplat, Tekačevo - Podplat - Sp. Gabernik, Brezovec - Rogatec - Muzej na...

Beri dalje
11 AVG, 2022
Kdo skrbi za javne zelene površine

Skrb za čistočo in urejenost javnih in zelenih površin je ena izmed prioritet vodilne turistične destinacije Rogaška Slatina,  saj kaže predvsem na odnos lokalne skupnosti do občank in občanov, posledično pa tudi  do obiskovalcev. Prizadevamo si za skrbno, smotrno in trajnostno ravnanje z javnimi...

Beri dalje
11 AVG, 2022
Revitalizacija Južnega parka

Območje Južnega parka v poletnih mesecih nudi pravo zavetje hladu in sence, žal pa tudi dom smrekovemu lubadarju. Obe oboleli smreki ter posušeno drevo bo odstranjeno in nadomeščeno s sadikami ustreznega drevja v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.    Celotno območje zelenega sistema...

Beri dalje
9 AVG, 2022
Mesto miru in spomina

Na pokopališču Sv. Trojica je zaključen prvi del načrtovane prenove pohodne poti, ki predstavlja pomemben prispevek urejenega lokalnega okolja.    Posodobljena in razširjena je pot, ki poteka od vežice proti cerkvi in območje okrog pitnika vode. Do konca meseca avgusta bo III. faza prenove poti v...

Beri dalje
8 AVG, 2022
Hitrejši vstop mladih na trg dela

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil besedilo »Javnega povabila delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob...

Beri dalje