Spremenjen Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov

21. 04. 2020

Z Odlokom o spremembi Odloka o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji se na novo določa, da prepoved izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah velja le do 19. aprila 2020.

 

Določa se tudi, da se od 20. aprila 2020 dalje naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in registracijskih organizacij ter delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji izvajajo le, če so pri njihovem izvajanju upoštevana vsa priporočila za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

 

Veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, se v vsakem primeru podaljšuje do 19. junija 2020.

 

Vlada je v skladu s tem izdala tudi Odlok, da je prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev za pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, veljala le do 19. aprila 2020.

 

Slednje pomeni, da so se naloge tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij lahko začele izvajati  20. aprila 2020.

 

Še vedno pa do 17. maja  2020 velja prepoved ponujanja oziroma prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov.