Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina občane ponovno poziva k odgovornemu ravnanju pred prihajajočimi prazniki, povzetek 6. seje z dne 23.4.2020

23. 04. 2020

V šestem tednu predpisane samoizolacije z vsemi  močmi nadaljujemo z  aktivnostmi za zajezitev širjenja epidemije. Slovenija je 12. marca ob 18. uri na podlagi 7. člena zakona o nalezljivih boleznih zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglasila epidemijo. Aktiviran je tudi državni načrt, 14.3. 2020 tudi občinski. Podlaga za razglasitev epidemije je bilo strokovno mnenje NIJZ. 

 

Člani štaba ocenjujejo, da je stanje epidemije na območju občine s 43 testiranimi okuženimi še vedno solidno in da je potrebno nadaljevati z aktivnostmi za to, da se samoizolacija še naprej uspešno nadaljuje. Opaziti je povečano solidarnost med občani, ter inovativnost v načinih, kako si lahko med seboj pomagamo.

 

Sprejeti ukrepi za samoizolacijo se na ravni občine še dosledno izvajajo, policija in javni uslužbenci medobčinskega inšpektorata jih dosledno nadzirajo in prispevajo k uvajanju reda.

 

Občinska uprava se po vseh komunikacijskih kanalih še nadalje trudi širiti zavest o nujni potrebi po samoizolaciji. Skupna ocena je bila, da je potrebno slediti izraženim potrebam po zaščitni opremi in tudi na takšen način pripomoči k zajezitvi širjenja okužb.

 

Obveščanje javnosti še naprej poteka preko uradne spletne strani občine, jumbo plakatov v Ratanski vasi in plakatov v centru. Številka za nudenje pomoči občanom je sporočana tudi preko Štajerskega vala in ponavljana na spletni strani občine (Vse na enem mestu).

 

Za nujno varstvo otrok zaenkrat še vedno bilo izraženih večjih potreb. JZ Knjižnica Rogaška Slatina je z 20.4.2020 začela z razvozom knjig na dom, vse z namenom olajšanja preživljanja časa v samoizolaciji.

 

Javne storitve (preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, preskrba z energijo, pogrebna služba) potekajo nemoteno.

 

Namestnik poveljnika Občinskega štaba civilne zaščite, ki vodi   evidenco zaščitnih sredstev Občine Rogaška Slatina je poročal o izdani opremi v terminu od zadnje seje štaba (8.4.2020). Še vedno se trudimo zadovoljiti dnevne potrebe društev, zavodov in subjektov, ki opravljajo nujne dejavnosti in jim dostavljati potrebno opremo.

 

Organizacija prostovoljnih dostav (zdravila, hrana) občanov v stiski poteka tekoče in organizirano, vsi registrirani  prostovoljci (45)  se odzivajo potrebam in povpraševanjem. V zadnjem obdobju se je povečala potreba po prevozih zdravih občanov k specialistom ter dostava zdravil iz lekarne. Prav tako se občanom pomaga pri organizaciji upravnih storitev osebnih stanj, saj Krajevni urad Rogaška Slatina zaenkrat še ni odprl vrat.

 

Člani štaba in župan, mag. Branko Kidrič, so strinjali, da je potrebno še vedno vse aktivnosti usmerjati k prepričevanju občanov, da je smiselno in nujno vztrajati pri samoizolaciji. Vsaka popustitev ukrepov pred prihajajočimi prazniki bi namreč lahko vodila k povečani okuženosti, trend se potem le stežka obrne navzdol. Ponovno se pozove občane k socialno odgovornemu ravnanju in upoštevanju socialne distance. Ponovno objavljamo povezavo na NIJZ - preprečevanje okužbe. Epidemiološko stanje se hitro spreminja in le skupaj lahko pripomoremo k zajezitvi širjenja okužbe z novim koronavirusom SARS-CoV-2. Situacija, ki smo ji izpostavljeni je velik izziv, zato je še posebej pomembno, da delujemo preventivno. Vsi skupaj in vsak posameznik mora delovati odgovorno in preventivno za skupno dobro. Izjemnega pomena je dosledno upoštevanje higienskih navodil. Samo s pravočasnim, odgovornim in celostnim odzivom nad epidemijo, s katero se soočamo, lahko računamo, da bo hitreje izzvenela.

 

Vsaka kriza je priložnost za oblikovanje novih rešitev, pristopov in idej, zato so nas tudi aktualne okoliščine spodbudile k iskanju skupnostnih rešitev v sodelovanju z vsemi akterji. Člani štaba so ponovno ugotovili, da so komunikacijski vodi med županom, mag. Brankom Kidričem, člani štaba, prostovoljci, zdravstvenimi organizacijiami  ter občinsko upravo ustrezni in da delo poteka organizirano in optimistično, v smeri (skorajšnje) skupne zmage nad epidemijo.

 

Ostajajmo doma. Zase in za druge.

 

Roman Kropec

Poveljnik štaba civilne zaščite