Aktualni razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva

19. 08. 2020

Informacija o aktualnih razpisih Slovenskega regionalno razvojnega sklada za likvidnostna posojila MSP-jem (velikostna skupina mikro, mala in srednja podjetja) na problemskih in obmejnih območjih ter dolgoročna posojila za investicijske projekte s področja kmetijstva.

Pegaz