Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del

27. 08. 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo predvidoma od torka 1.9.2020 do 30.9.2020 potekala vzdrževalna dela na cesti LC 356141 (Rogaška Slatina – Kristan vrh) na odseku od gostišča Jurg do naselja Plat.

 

Predvidena je izvedba razširitve in preplastitve vozišča, izvedba odvodnjavanja ceste, in ureditev bankin v skupni dolžini 500 m.

 

Promet se bo odvijal skladno s postavljeno prometno signalizacijo (polovično zaporo).

 

Hvala za razumevanje in varno vožnjo!

 

Pegaz