Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina

02. 09. 2020

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito

in požarno varnost

Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah

T: 03 81 71 630

 

E: miha.sket@smarje.si

 

www.smarje.si

 

ŠTEVILKA:  842-0008/2020-3

DATUM:    1. september 2020

 

 

Občina Rogaška Slatina na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) organizira

 

 

Javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogaška Slatina, verzija 2.0

 

 

Javna predstavitev bo potekala od 2. 9. 2020 do 9. 9. 2020 v prostoru Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti so predlogi načrtov zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

 

Zaželena je predhodna najava za vpogled predloga načrta na telefon št. 031 514 848 ali 03/817 16 30 (Miha Šket).

 

Vpogled v predlog načrta je mogoč tudi na spletni strani občine: http://www.rogaska-slatina.si.

 

 

      mag. Branko KIDRIČ

                                                                                               ŽUPAN

 

Pegaz