Objavljena Odredba o vsebini obrazca in roku za zbiranje podpisov zahtevi za razpis referenduma o uveljavitvi splošnega akta

04. 09. 2020

Volivka Eva Žgajner in skupina volivcev je v predpisanem roku županu in občinskemu svetu predložila zadostno število veljavnih podpisov volivcev v podporo pobudi za vložitev zahteve za razpis referenduma o uveljavitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini, št. 0320-0006/2020, ki ga je Občinski svet Občine Rogaška Slatina sprejel na svoji 14. redni seji dne 9.7.2020.

 

Župan, mag. Branko Kidrič, je rok za zbiranje podpisov v podporo zahtevi za razpis referendum določil z Odredbo o vsebini obrazca in roku za zbiranje podpisov (Uradni list RS, št. 118/20),  s katero je določil tudi formo obrazca (besedilo odredbe je dostopno na tej povezavi). Zbiranje upravno overjenih podpisov bo potekalo od dne 10. septembra do 15. oktobra 2020.

 

Skupina volivcev, s prvopodpisano Evo Žgajner, kot temeljni razlog referendumske pobude navaja, da bi z uveljavitvijo navedenega splošnega akta nastali pogoji za urejanje prostora na degradiranem območju starega Mizarstva, ki, med drugim, omogočajo tudi postavitev razglednega stolpa Kristal.

 

V kolikor bo pobudo Eve Žgajner podprlo pet odstotkov vseh volilnih upravičencev na območju Občine Rogaška Slatina, bo o razpisu referenduma odločal Občinski svet Občine Rogaška Slatina.

 

Elektronska vloga za oddajo podpore volivca zahtevi za razpis referenduma bo na portalu e Uprava objavljena 10.9.2020 zjutraj na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4585. Vloga bo v elektronski obliki na voljo za oddajo do vključno 15.10.2020.

 

 

 

 

Pegaz