Od 14. do 21. septembra zbiranje vlog za ocenjevanje škode zaradi močnega neurja z vetrom in točo (30.8.2020)

10. 09. 2020

Na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode zaradi močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020, Občina Rogaška Slatina izvaja postopke ocenjevanja škode z zbiranjem vlog.

 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje je izdala Sklep o pričetku ocenjevanja škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020. Neposredna škoda na stvareh se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na zemljiščih, stavbah oziroma na infrastrukturi in vodotokih.

 

Škodo na vodotokih ocenjuje Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo do 2. oktobra 2020.

 

Škodo na stvareh se ocenjuje na obrazcu:

  • 1 obrazec za KMETIJSKA ZEMLJIŠČA; ocenjuje se škoda na poškodovanih zemljiščih zaradi plazenja, nanosa mulja, kamenja ipd. Škoda na kmetijskih pridelkih se ne ocenjuje!
  • 3 obrazec za UNIČEN OBJEKT
  • 4 obrazec za DELNO ŠKODO NA OBJEKTU
  • 5 obrazec za GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo)

 

Prijava škode je možna do ponedeljka, 14. septembra do ponedeljka 21. septembra 2020 na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi podatki. K izpolnjenim in podpisanim obrazcem je treba priložiti fotografije poškodb, nastalih v neurju.

 

Vloge so na voljo na spletni strani občine, dvignete in vložite  pa jih lahko tudi na vložišču Občine Rogaška Slatina v poslovnem času občinske uprave (pon., tor., čet.: 8.00 - 15.00, sre.: 8.00 - 16.00 in pet. 8.00 - 14.00).

 

Za dodatne informacije lahko v času uradnih ur pokličete: na tel. št.:

  • (03) 81 81 700, e naslov: obcina@rogaska-slatina.si
  • (03) 81 81 703 (g. Dragan Šućur)
Pegaz