Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na JP 857281 Gabrovec – Boč

15. 09. 2020

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da bodo od ponedeljka 21.9.2020 do 15.11.2020 potekala vzdrževalna dela na in ob cesti JP 857281 Gabrovec – Boč. Predvidena je prestavitev javne poti v dolžini 188 m vključno z ureditvijo odvodnjavanja meteorne vode z vozišča.

 

Promet bo sprva potekal nemoteno, v nadaljevanju pa bo prihajalo do sprememb prometnega režima, zato občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo v času izvajanja del.

 

Hvala za razumevanje in varno vožnjo!

Pegaz