Objava namere o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

02. 10. 2020

Na podlagi 3. odstavka 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 - ZDLGPE) in v  skladu s 1. odstavkom 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Rogaška Slatina objavlja

 

 

Namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

 

 

Občina Rogaška Slatina bo pristopila k menjavi nepremičnin v k.o. Rogaška Slatina. Občina Rogaška Slatina bo zamenjala nepremičnino, parc. št. 143/1 k.o. 2635 Rogaška Slatina za nepremičnino v kategorizirani občinski  javni cesti, parc. št. 1330/6 k.o. Rogaška Slatina, brez doplačila razlike v vrednosti.

 

K podpisu menjalne pogodbe se pristopi po poteku 20 dni od objave namere o sklenitvi menjalne pogodbe na spletni strani občine.

 

 

Številka:  478-0008/2020

Datum:    30.9.2020

 

mag. Branko Kidrič

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Župan

 

 

Pegaz