Dostop do javnih športnih objektov in športnih površin lokalnih skupnosti v razmerah povezanih s covid-19

08. 10. 2020

Na Ministrstvu za izobraževanje in šport, Direktoratu za šport, ocenjujejo, da je za uresničevanje javnega interesa na področju športa nujno, da so javni športni objekti in športne površine odprti oz. dostopni in da se omogoči izvajanje vseh pojavnih oblik športa, ki jih opredeljuje Zakon o športu.

 

V zvezi z navedenim obvestilom, ki ga najdete na tej povezavi, pristojno ministrstvo poziva, da se zagotovi odprtost in dostopnost javnih športnih objektov in športnih površin v lasti lokalnih skupnosti ter se na ta način omogoči zasledovanje javnega interesa na področju športa.

Pegaz