Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356091 Tuncovec – Strmec v km 1+240 do km 1+940

14. 10. 2020
Obvestilo o motnjah v prometu zaradi predvidenega izvajanja del na LC 356091 Tuncovec – Strmec v km 1+240 do km 1+940

Občina Rogaška Slatina obvešča občane, da se bo v naslednjem tednu pričelo z rekonstrukcijo lokalne ceste Tuncovec – Strmec (v bližini podjetja GIC Gradnje).  Predvidena je rekonstrukcija ceste v dolžini 700m z zamenjavo celotnega ustroja vozišča in ureditvijo odvodnjavanja ceste.

 

V času izvajanja del bo prihajalo do sprememb prometnega režima, zato občane pozivamo, da upoštevajo prometno signalizacijo.

 

Hvala za razumevanje in varno vožnjo!

Pegaz