Po razglasitvi epidemije aktiviran tudi Občinski načrt zaščite in reševanja v Občini Rogaška Slatina za primer pojava nalezljivih bolezni

20. 10. 2020

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je po tistem, ko je vlada v nedeljo zvečer izdala odlok o razglasitvi epidemije bolezni covid-19 za vso državo (Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 146/20)), izdal sklep o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja. Ta omogoča, da poleg zdravstvenih in drugih služb država uporabi tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.

 

Temu je 19.10.2020 sledil tudi Občinski štab civilne zaščite Občine Rogaška Slatina, ki je aktiviral Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Rogaška Slatina (ver 2.0).  

 

Kontaktni podatki:

 

Roman KROPEC, poveljnik Občinskega štaba CZ

 

Sp. Negonje 8a, 3250 Rogaška Slatina

Telefon služba: 05 99 52 083

GSM: 051 647 310

 

Marko DROFENIK, namestnik poveljnika OŠ CZ

 

Sv. Ema 1a, 3253 Pristava pri Mestinju

GSM: 041 583 648

Telefon služba: (03) 81 81 714

 

 

O vseh nadaljnjih aktivnostih namenjenih preprečevanju širjenja virusa COVID - 19  vas bomo v naslednjih tednih sproti seznanjali. Nalezimo se dobrih navad in solidarnosti, ne virusov!

Pegaz